• MA1 Catwalk
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA Collection
 • MA14
 • MA14
 • MA14
 • MA14
 • MA14
 • MA14
 • MA14
 • MA14 Catwalk-look1
 • MA14 Catwalk-look2
 • MA14 Catwalk-look3
 • MA14 Catwalk-look4
 • MA14 Catwalk-look5
 • MA14 Catwalk-look6
 • MA14 Catwalk-look7
 • MA14 Catwalk-look8
 • MA14 Catwalk-look9
 • MA14 Catwalk-look10
 • MA14 Catwalk

Wen Tan
MA Fashion Technology-Menswear
Shanghai Donghua University

Final Collection: Evolution
Photographer: Jiaozi Dang
Make up: Violet Zeng
Model: Hugo Bosch, Thomas Alsop
Assistant: Yinan Lin, Peiyin Tian

Email: Tanwen0324@gmail.com